Welkom bij ANV Groen Boxmeer
ANV Groen Boxmeer is een vereniging die in 2006 is opgericht. De vereniging is werkzaam in de gemeente Boxmeer en telt een 60 leden. Voor de leden wordt voorlichting verzorgd op het gebied van natuur- en landschapsontwikkeling en – subsidies.

Middels scholing en excursies wordt het kennisniveau van de leden op een hoger plan gebracht: leden volgden onder andere cursussen op het gebied van botanische ontwikkeling beheer, zagen met motorkettingzaag en snoeien van hoogstamfruit. De vereniging heeft een actieve werkgroep die tegen marktconforme tarieven groene diensten verricht. Zo is het onderhoud van EVZ Oeffeltse Raam al 4 jaar in handen van de vereniging, zijn kilometers aan afrastering geplaatst voor verschillende partijen, en heeft de vereniging een actieve rol gespeeld in het herstelplan van het Maasheggengebied. ANV Boxmeer is een gezonde vereniging die ook in de toekomst een rol wil spelen in het buitengebied van de gemeente Boxmeer ANV Groen Boxmeer is een gezonde vereniging die ook in de toekomst een rol wil spelen in het buitengebied van de Gemeente Boxmeer.