Doel van de vereniging
Het agrarische cultuurlandschap van het Maasheggengebied en de Oeffeltse Raam wordt door veel mensen gewaardeerd. De meeste landschapselementen hebben hun betekenis voor de landbouw inmiddels verloren. Het behoud en beheer daarvan is geen vanzelfsprekende taak voor de moderne boer. Een aantrekkelijk landschap met natuurwaarden is wel van belang voor recreatie, bewoners en natuur en ook belangrijk voor de agrarische sector zelf. Daarom hebben en natuurbeschermers in 2006 de ANV Groen Boxmeer opgericht om de schoonheid van het agrarisch cultuurlandschap in stand te houden. De vereniging doet dit door het landschapsbeheer te organiseren en uit te voeren.