Werkgebied van de vereniging
De Gemeente Boxmeer bestaat uit elf karakteristieke dorpen met als centrum plaats Boxmeer. De andere tien dorpen zijn Beugen, Groeningen, Holthees, Maashees, Oeffelt, Overloon, Rijkevoort, Sambeek, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem. Zij bevinden zicht in een aantrekkelijke natuurlijke omgeving waarin bossen, rivieroevers en agrarische landschappen elkaar afwisselen.

De Gemeente Boxmeer heeft een omvang van 11.500 ha grond, die bewoond worfdt door ruim 29.000 inwoners, die daar wonen, werken en recreëren. De oostgrens van de Gemeente is de Maas met daarin gelegen een sluizen complex. Langs de Maas ligt het gebied “De Maasheggen”, een ongeveer 2000 ha groot uitrwaardengebied die in het noordelijke gedfeelte bedijkt is en in het zuidelijke gedeelte onbedijkt maar een natuurlijk verhoogd gedeelte heeft. Langs de dijken liggen een 8 tal dorpen met daar doorheen een oude verbindingsweg van dorp tot dorp, net zoals er een noord Zuid verbinding bestaat van de spoorlijn en een rijksweg (A73). Als mede is er ook een ecologische verbindingszoneaanwezig: De Oeffeltse Raam, deze gebieen zijn ook aangewezen in de nota: “Belvedere” welke een uitwerking heeft gekregen in het manifest: “Ruimte voor herinnering de Noordelijke Maasvallei. In deze gebiefen is veel bebouwing met verbreding mogelijkheden voor de landbouw.

De 3 dorpen aan de westkant van de A73 zijn meer op landbouw gericht, zla heeft Overloon een belangrijke toeristische trekpleister. Gronden in de ecologische hoofdstructuur (EHS) groene hoofdstructuur (GHS), agrarische hoofdstructuur (AHS) en reservaatgebieden worden nu door boeren bewerkt. Natuur en landschap komen steeds prominenter op de agenda van maatschappij en politiek.

De agrarische sector zoekt naar mogelijkheden om die maat- schappelijke wensen onderdeel te laten uitmaken van de bedrijfsvoering. Een streek moet verantwoordelijkheid krijgen en nemen om actief met natuur en landschap om te gaan. Als een streek dat zelf oppakt, zal men verantwoordelijkheids- gevoel ontwikkelen bij het welzijn van natuur en landschap. Aan de andere kant zullen natuur en landschap meer gewaardeerd worden door inwoners van de streek.