Leden
Voelt U zich betrokken bij Natuur en Lanschap binnen ons werkgebied en wilt U op de hoogte blijven van het werk van ANV Groen Boxmeer? Meldt U zich dan ook aan als lid. Zo werkt U mee aan een mooi en natuurrijk landschap. De contributie bedraagt 20 euro voor agriers en burgers en 150 euro voor bedrijven. Verder zijn het bestuur en de werkgroep altijd op zoek naar enthousiaste mensen die actief een steentje bij willen dragen. De leden worden voornamelijk op de hoogte gebracht via email. Maar ook hebben we nieuwsbrieven en natuurlijk deze website.

Regelmatig organiseert ANV Groen Boxmeer excursies binnen het werkgebied. 1x per jaar is er een Algemene ledenvergadering. De leden van de werkgroep komen een paar keer per jaar samen. Aan het eind van het jaar houden we een thema-avond. De thema’s zijn zeer divers maar hebben uiteraard allemaal betrekking met het Natuur- en Landschapsbeheer. De projectcoordinator bemiddelt bij subsidieaanvragen.

Voor informatie en aanmelding: P. Kleijn (secretaris), Tel: 06-51682384 ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )