Bestuur

J. Verdijk
(Joop) Voorzitter
G. Willems (Geert) Vice voorzitter
P. Kleijn (Petra) Secretaris
F. Erps (Frans) Penningmeester
P. Verstegen (Peter) Bestuurslid.

Het bestuur komt 1 x per maand samen om te vergaderen.
Daarnaast worden er ongeveer 2 x per jaar werkgroepvergaderingen gehouden en eens per jaar een algemene Jaarvergadering.